Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát triển giống lúa năng suất, chất lượng cao

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế ngoại thành Hà Nội theo hướng nông nghiệp đô thị, sinh thái bền vững, nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản để bảo đảm an sinh xã hội, Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội (TTGCTHN) đã lựa chọn được nhiều giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao, đặc biệt là hai giống lúa SH14 và SH2.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149091&sub=131&top=38