Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát triển hệ thống phân phối thời kỳ hội nhập

ND- Tiến trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã được hoạch định từ nhiều năm trước, trong đó, các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo về khả năng cạnh tranh thấp của mạng lưới phân phối. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp trong nước gồm doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh đều chưa xác định cho mình một hướng đi phù hợp.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119802&sub=55&top=38