Công trình cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn khởi động) dự kiến được khởi công vào cuối tháng 1.2008. Tuy nhiên chiều qua 17.1, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu chưa khởi công để làm rõ một số vấn đề liên quan.