Hiệu quả từ các chính sách phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số

Hiệu quả từ các chính sách phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số

11 liên quan

Để phụ nữ dân tộc thiểu số bứt phá

Để phụ nữ dân tộc thiểu số bứt phá

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và một số tổ chức quốc tế đã tổ chức hội thảo chính...

11 liên quan

TỶ LỆ TẢO HÔN Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VẪN TRÊN 26%

# Kết hôn trẻ em đã và đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt ở địa bàn của người dân tộc...

11 liên quan

Cần tạo cơ hội bình đẳng đối với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

Một trong những rào cản lớn của phụ nữ dân tộc thiểu số là định kiến xã hội về trao quyền, cơ hội và khả năng...

11 liên quan

Chú trọng tạo cơ hội bình đẳng đối với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo...

11 liên quan

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 8-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 24 và Chỉ thị 45 tổ chức Hội thảo 'Công tác thể chế...

11 liên quan

Khắc phục khó khăn trong phát triển đảng vùng dân tộc thiểu số

Phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng đối với công tác xây dựng đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ,...

11 liên quan

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số

Công tác bảo tồn phát huy bản sắc dân tộc đã gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, biến nhiều di...

11 liên quan