Kinh tế tỉnh Vĩnh Long duy trì đà tăng trưởng

Kinh tế tỉnh Vĩnh Long duy trì đà tăng trưởng

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long có nhiều điểm sáng, với 20/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và...

8 liên quan

Kinh tế tỉnh Vĩnh Long duy trì đà tăng trưởng

Kinh tế tỉnh Vĩnh Long duy trì đà tăng trưởng

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long có nhiều điểm sáng, với 20/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và...

8 liên quan

Cho ý kiến về dự thảo lần 1 Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cho ý kiến về dự thảo lần 1 Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 24 - 12, Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghe, cho ý kiến về dự thảo lần 1...

8 liên quan

Nghệ An và hướng phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

Để Nghệ An nói riêng và các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ nói chung phát triển, kết nối một cách có hiệu...

8 liên quan

Bình Phước phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước

Bình Phước phấn đấu vào năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đạt thu nhập bình quân đầu người gấp đôi...

8 liên quan