Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát triển làng nghề bền vững

Gốc

(HNM) - Quá trình đẩy nhanh tốc độ CNH-HĐH đã thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn ngày càng nhanh. Yêu cầu đặt ra là sự phát triển của các làng nghề theo hướng đan xen, đa dạng gồm tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, dịch vụ góp phần từng bước công nghiệp hóa nông thôn, tạo việc làm và hiệu quả kinh tế.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/180210