ND- Theo LHQ, hiện trên thế giới có hơn hai tỷ người vẫn không được tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại mà phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu truyền thống và phi thương mại như gỗ, chất thải nông nghiệp, phân động vật... để đun nấu và thắp sáng. Vấn đề này đã tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe con người và điều kiện kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Các nhà khoa học cho rằng, để giải bài toán này cần tận dụng nguồn năng lượng dư thừa và sẵn có ở nông thôn như gió, mặt trời, thủy điện nhỏ và khí sinh học - được gọi là nguồn năng lượng xanh và tái sinh (RET). Đây là sự lựa chọn thay thế hiệu quả các dịch vụ năng lượng hiện đại và là điều kiện quan trọng để góp phần phát triển nông thôn bền vững. Những nguồn năng lượng này không làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, không tạo ra các nguồn rác thải mà có thể đa dạng hóa các nguồn sản sinh năng lượng. Các chuyên gia nhấn mạnh, triển khai RET ở các khu vực nông thôn sẽ góp phần tăng khả năng cung cấp hàng xuất khẩu và sức cạnh tranh, đồng thời mở ra cơ hội mới cho hợp tác Nam - Nam, thúc đẩy thương mại và đầu tư phát triển nông thôn. ĐIỀN TÂM