Online - Đó là tên cuộc hội thảo vừa diễn ra tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Hạ Long tổ chức.

Tham dự hội thảo có hơn 150 đại biểu là đại diện cho các cơ quản lý Nhà nước về hoạt động du lịch, hoạt động giáo dục- đào tạo và dạy nghề; Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các tỉnh, thành phố, các cơ sở đào tạo du lịch của Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố trong cả nước; các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, khách sạn, dịch vụ đạt chuẩn du lịch và các chuyên gia hàng đầu về du lịch...

Ban tổ chức đã nhận được 35 bài tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và chuyên gia của các cơ sở đào tạo du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, về nguồn nhân lực, các doanh nghiệp du lịch… trong cả nước. Nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam nói chung và các tỉnh phía Bắc nói riêng, tìm ra cách thức hiệu quả tạo sự liên kết và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch với các cơ sở đào tạo du lịch trong công tác đào tạo phát triển nguồn lực, hội thảo đã thảo luận về thực trạng nguồn nhân lực trên địa bàn các tỉnh phía Bắc; thực trạng về công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại các cơ sở đào tạo các tỉnh phía Bắc; các vấn đề quản lý nhà nước về du lịch và kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ hội nhập ASEAN; sự thống nhất chương trình chung cho các cơ sở đào tạo với tiêu chí bám sát tiêu chuẩn kỹ năng nghề, tăng cường tỷ lệ thực hành, ngoại ngữ và tin học thí điểm đào tạo một số ngành nghề bằng tiếng Anh; yêu cầu của doanh nghiệp du lịch đối với nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập ASEAN; xây dựng mối liên hệ có trách nhiệm giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp du lịch để có cơ chế đào tạo và sử dụng lực lượng sau đào tạo có hiệu quả cao…

HUY AN