(VnMedia) - Nhân lực CNTT hiện tại đang là vấn đề nhức nhối của ngành CNTT nước nhà. Rất nhiều sinh viên CNTT ra trường không tìm được việc làm hoặc làm không đúng ngành nghề. Vậy làm thế nào để cải thiện tình hình này?