ND - Trong hai ngày 26 và 27-5, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã về làm việc tại Quảng Ninh.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang và Đoàn công tác về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, định hướng phát triển các năm tiếp theo; kết quả thực hiện Kết luận 47 của Bộ Chính trị về phát triển Quảng Ninh và kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Báo cáo kết quả bước đầu đại hội cấp cơ sở; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; kết quả thực hiện Quyết định 120/2003/QĐ-TTg về phát triển kinh tế - xã hội ở các xã biên giới và về Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Năm năm qua, kinh tế Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh từng bước được cải thiện. Đặc biệt, kinh tế cửa khẩu, du lịch - dịch vụ; thủy sản; công nghiệp chế tạo, vật liệu xây dựng, nhiệt điện, khai thác khoáng sản... phát triển nhanh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong năm năm, Quảng Ninh đã cấp phép cho 66 dự án FDI, với số vốn đăng ký 3.380 triệu USD... Quảng Ninh đã và đang phát huy lợi thế, tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phấn đấu cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu phát triển của Quảng Ninh trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong thời gian qua. Quảng Ninh vốn có nhiều thế mạnh về phát triển công nghiệp, du lịch - dịch vụ, giao lưu kinh tế thương mại với nước ngoài, nhất là với Trung Quốc. Diện mạo Quảng Ninh đã có nhiều thay đổi tích cực. Mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng Quảng Ninh vẫn giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể; văn hóa xã hội có những bước tiến tích cực. Về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tỉnh đã chấp hành tốt chỉ đạo của Trung ương. Đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại, Cuộc vận động đã có sức lan tỏa thật sự và đi vào hiện thực cuộc sống. Việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Quảng Ninh thực hiện nghiêm túc, theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, có nhiều sáng tạo trong chỉ đạo. Đồng chí Trương Tấn Sang cũng chỉ rõ những hạn chế của Quảng Ninh. Đó là quy mô kinh tế còn nhỏ; công nghiệp chủ yếu là gia công và khai thác tài nguyên; sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế chưa cao; hạ tầng giao thông không theo kịp sự phát triển; tỷ lệ cận nghèo còn lớn; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu... Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhắc nhở tỉnh Quảng Ninh cần quán triệt các Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết 54, Kết luận 47 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng và tỉnh Quảng Ninh, Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp; Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để đưa Quảng Ninh tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, sớm trở thành một tỉnh có cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp hiện đại, có quy mô lớn hơn nhiều so với hiện nay để xứng đáng với vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là đầu mối giao thương quan trọng của đất nước với các nước, nhất là với nước bạn láng giềng Trung Quốc. Đồng chí lưu ý lãnh đạo tỉnh cần quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển kết cấu hạ tầng nhất là hệ thống giao thông huyết mạch; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nhất là cơ cấu kinh tế trong công nghiệp; phát triển, đẩy mạnh công nghiệp chế biến sâu; công nghiệp chế tạo, nhiệt điện, vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm nhanh tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng lao động trong công nghiệp - dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý xã hội. Tỉnh cần tiếp tục thúc đẩy Cuộc vận động lớn ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng có nhiều gương điển hình tiêu biểu của tập thể và cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng tốt nền tảng tinh thần của xã hội. Tỉnh cần chỉ đạo đại hội đảng các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp. Đồng chí ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh để đôn đốc các ngành cùng với tỉnh triển khai nhanh hơn nữa các kết luận của Đảng và Nhà nước. Đồng chí chúc Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà, góp phần xứng đáng vào việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng. Trước đó, đồng chí Trương Tấn Sang và Đoàn công tác đã thăm Đồn Biên phòng 15, Đồn Biên phòng 3 - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và cán bộ, nhân dân các xã Hải Sơn, Bắc Sơn thuộc thành phố Móng Cái. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những cố gắng lớn của địa phương, của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương và nhắc nhở cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện sản xuất thuận lợi, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng biên giới; cùng nhau xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, cùng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt - Trung, trước hết là lợi ích của nhân dân tuyến biên giới. Đồng chí Trương Tấn Sang và Đoàn công tác cũng đã đến thăm Khu công nghiệp Phương Nam và Nhà máy thiết bị nâng hạ (thị xã Uông Bí) trước khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.