ND – Sau Olympic Bắc Kinh, người Trung Quốc không ngây ngất trước huy chương vàng. Sự phán đoán tỉnh táo "nước giành nhiều huy chương vàng không có nghĩa là nước mạnh về thể thao" đã trở thành tiếng nói chung của mọi người.