Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025

Bộ VH-TTDL vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng (đề án) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Bộ đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai xây dựng kế hoạch tiếp tục phát triển văn hóa đọc, xác định lộ trình, chỉ tiêu, nguồn lực cho các hoạt động nhằm xây dựng môi trường đọc thuận lợi trên cơ sở: kiện toàn, củng cố mạng lưới thư viện, nhân rộng các mô hình. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, đặc biệt gắn với việc chuyển đổi số; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho phát triển văn hóa đọc...

Trên cơ sở văn bản của Bộ, Sở VH-TTDL đã có văn bản gửi Thư viện tỉnh về việc tham mưu kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án giai đoạn 2021-2025. Sở giao cho Thư viện tỉnh hoàn thành dự thảo và gửi về Sở trước ngày 30-6-2021.

* Trước đó, Thư viện tỉnh đã có báo cáo kết quả thực hiện đề án đến năm 2020. Hiện nay, hệ thống thư viện công cộng của Đồng Nai gồm: Thư viện tỉnh và 11 thư viện các huyện, thành phố; 65 tủ sách trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, 164 tủ sách pháp luật. Bên cạnh đó, có 1 thư viện của Tổng công ty Cao su Đồng Nai; 11 thư viện kếp hợp nông trường - xã và 95 điểm bưu điện văn hóa xã. Hằng năm, cấp trên 20 ngàn thẻ bạn đọc, phục vụ trên 1 triệu lượt sách báo lưu hành.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202106/phat-trien-van-hoa-doc-trong-cong-dong-giai-doan-2021-2025-3061751/