Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát triển xuất khẩu lao động để tạo việc làm

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo đánh giá của Thứ trưởng thường trực Bộ LĐTB&XH Huỳnh Thị Nhân tại cuộc triển khai nhiệm vụ năm 2008 của ngành LĐTB&XH (ngày 7 và 8/1), năm vừa qua, cả nước đã tạo việc làm cho hơn 1,6 triệu người.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=36385