(VietNamNet) - Đã quá nửa năm TP.HCM thực hiện chủ đề nếp sống văn minh đô thị; đã có các thủ tục, quy định xử phạt hành chính, kể cả phạt tại chỗ, nhưng các địa phương không thực hiện bao nhiêu.