Các bác sĩ nhãn khoa phối hợp với công ty Rohto-Mentholatum tổ chức khám, chăm sóc mắt miễn phí tại Hà Nội, Quảng Nam, Sóc Trăng, Hồ Chí Minh.