CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí đã mua 1,1 triệu cổ phiếu, tương đương 11%/VĐL của PHC và trở thành cổ đông lớn của PHC từ ngày 29/7/2010.

Theo đó, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí, 22 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thực hiện mua vào thành công 1,1 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng - Constrexim (PHC). Sau giao dịch, số cổ phiếu nắm giữ được nâng lên 1,1 triệu đơn vị, chiếm 11% trên vốn điều lệ thực góp của PHC và chính thức trở thành cổ đông lớn cảu PHC kế từ ngày 29/7/2010. V.N HNX