Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phê bình cho đúng (*)

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Phê bình cho đúng, chẳng những không làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ, của Đảng. Trái lại, còn làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, do đó mà uy tín và thể diện càng tăng thêm.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144416&sub=130&top=37