Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phê bình Chủ tịch, Bí thư phường nơi em Bình bị hành hạ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - UBND thành phố Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý vụ em Nguyễn Thị Bình bị đầy đọa nhiều năm.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=30939