Phê bình Giám đốc BVĐK Cái Nước không chủ động mua vật tư y tế

Gốc
Ngày 7.9, tin từ Sở Y tế Cà Mau, UBND tỉnh này có văn cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Cái Nước thanh toán vật tư y tế nhưng đồng thời cũng phê bình giám đốc đơn vị này.

Phê bình Giám đốc BVĐK Cái Nước không chủ động mua vật tư y tế - Ảnh 1

Theo đó, BVĐK Cái Nước có tờ trình xin thanh toán vật tư y tế hết hạn thầu từ tháng 1 - 6.2017 là 115 triệu đồng. Số vật tư y tế này đã sử dụng cho bệnh nhân khi chưa có kết quả trúng thầu.

UBND tỉnh Cà Mau đồng ý cho BVĐK Cái Nước thanh toán số tiền trên trên cơ sở áp giá của các cơ sở điều trị trong tỉnh đã tổ chức đấu thầu, theo nguyên tắc áp giá thấp nhất và cùng thời điểm.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng phê bình Giám đốc BVĐK Cái Nước, yêu cầu đơn vị này rút kinh nghiệm không để xảy ra tình trạng này.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, việc mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh là nhiệm vụ thường xuyên của bệnh viện, nhưng đơn vị không chủ động trong công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đẫn đến tình trạng không đảm bảo đủ hóa chất, vật tư y tế điều trị cho bệnh nhân, mà phải mua sắm không qua tổ chức đấu thầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Sở Y tế kiểm tra, giám sát tình hình mua sắm vật tư y tế của các cơ sở y tế công lập khác trong tỉnh, đảm bảo việc mua sắm vật tư y tế của các đơnv vị đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Gia Bách

Tin nóng

Tin mới