- Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê chuẩn đồng chí Đàm Văn Eng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Đàm Văn Eng là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.