Phê chuẩn thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh

Gốc
Chiều 8-4, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
0:00 / 0:00
0:00

Đại biểu Quốc hội biểu quyết. Ảnh: TRẦN HẢI

Chiều 8-4, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử, có 444/444 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 92,50% đại biểu Quốc hội.

Theo Nghị quyết, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được biểu quyết thông qua, ngày 8-4-2021.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/chinhtri/phe-chuan-thanh-vien-hoi-dong-quoc-phong-va-an-ninh-641320/