Khi cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ bước vào giai đoạn nước rút, phe Cộng hòa đã thay đổi chiến lược tranh cử.