Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phê duyệt 6 đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông

UBND tỉnh đã có các quyết định phê duyệt 6 đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận dự án Nâng cấp, mở rộng đườngNgô Quyền, TP.Long Khánh; dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 trên địa bàn H.Long Thành và H.Thống Nhất; các dự án giao thông trên địa bàn H.Vĩnh Cửu; các dự án giao thông trên địa bàn H.Cẩm Mỹ; dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 773 trên địa bàn H.Xuân Lộc và H.Cẩm Mỹ và dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 770B trên địa bàn các huyện: Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và TP.Long Khánh.

Quỹ đất vùng phụ cận được khai thác tại các dự án nói trên là hơn 1,5 ngàn ha. Theo dự kiến, chi phí giải phóng mặt bằng các khu đất vùng phụ cận của 6 đề án khai thác quỹ đất là hơn 8,3 ngàn tỷ đồng. Dự kiến số tiền thu được từ việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất được khai thác là hơn 42,5 ngàn tỷ đồng.

Phạm Tùng