Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường Trường Chinh

Gốc

ND - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Chỉ giới đường đỏ đường Trường Chinh.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119130&sub=52&top=37