ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đến năm 2030, hầu hết các hộ dân được tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại, bền vững, tin cậy, giá bán điện và giá năng lượng hợp lý; đồng thời phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện các mục tiêu môi trường bền vững và phát triển nền kinh tế xanh.

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 1

Ảnh minh họa: Báo Công Thương

Theo đó, nguồn thủy điện truyền thống phải bảo đảm cung cấp nguồn điện tại chỗ, nâng cao an toàn cung cấp điện, phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn thủy điện vừa và nhỏ của các địa phương, trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tác động đến môi trường, tăng khoảng 56 tỷ kW giờ năm 2015 lên khoảng 96 tỷ kW giờ vào năm 2030.

Ưu tiên sử dụng năng lượng sinh khối cho sản xuất điện, khí sinh học, sinh khối viên sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu và nhiên liệu sinh học lỏng. Nâng tỷ lệ sử dụng phế thải các cây công nghiệp, nông nghiệp cho mục đích năng lượng khoảng 45% năm 2015 lên khoảng 60% năm 2030 và khoảng 70% vào năm 2050. Nâng tỷ lệ xử lý chất thải chăn nuôi cho mục đích năng lượng (khí sinh học) khoảng 5% năm 2015 lên khoảng 50% vào năm 2030, đến năm 2050 hầu hết chất thải chăn nuôi được xử lý. Nâng tỷ lệ xử lý chất thải thành phố cho mục đích năng lượng từ mức không đáng kể hiện nay lên khoảng 70% vào năm 2030 và hầu hết được tận dụng cho mục đích năng lượng vào năm 2050.

Nguồn:

PV/Nhân Dân

Các bài cùng chủ đề:

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 2

Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng đến năm 2020

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 3

Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 4

Iraq công bố chiến lược năng lượng quốc gia tới 2030

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 5

Học hỏi gì từ chiến lược năng lượng của Đức?

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 6

Phát triển Thủ đô từ 3 đề án chiến lược

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 7

Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án Phát triển năng lượng tái tạo

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 8

Mục tiêu giảm phát thải các-bon đòi hỏi chiến lược phát triển mới

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 9

Việt Nam sẽ chú trọng phát triển năng lượng tái tạo

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 10

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 11

Lập Đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 12

Indonesia nỗ lực phát triển điện năng lượng mặt trời

Phe duyet Chien luoc phat trien nang luong tai tao - Anh 13

Chiến lược năng lượng của WB bị phản đối