(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Xây dựng chiến lược phát triển thống kê Việt Nam", trị giá 311.000 USD do Quỹ tín thác của Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và đưa vào danh mục các dự án nhận viện trợ không hoàn lại của WB trong tài khóa 2009.

* Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án đầu tư "Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng sông Cửu Long", trị giá 400.000 USD, do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ ủy thác qua WB và đưa vào danh mục các dự án nhận viện trợ không hoàn lại của WB trong tài khóa 2009. * Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung Hiệp định Dự án "Tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển và phân tích chính sách cho Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, giai đoạn 2010-2011", do Chính phủ Đan Mạch viện trợ. * Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc sử dụng vốn tài trợ của Chính phủ Phần Lan trong khuôn khổ Hiệp định khung ký ngày 5/11/2003 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng BNP Parisbas cho dự án "Nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp" với tổng số vốn hơn 7,2 triệu USD. Ngọc Hà (Nguồn: Công văn 1892,1896,1897,1910/TTg-QHQT)