Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Báo Giao Thông
Gốc

Phấn đấu đến năm 2020, giao thông vận tải đường sắt cần chiếm tỷ trọng tối thiểu 13% về nhu cầu luân chuyển hành khách và 14% về luân chuyển hàng hóa trong tổng khối lượng vận tải của toàn ngành...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1436/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành GTVT đường sắt VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu: Phải phù hợp với Chiến lược phát triển GTVT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phải gắn kết chặt chẽ với Quy hoạch phát triển của các ngành GTVT khác và các quy hoạch liên quan; Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt để đi trước một bước, nhanh, đồng bộ, hợp lý, kết hợp phát triển từng bước vững chắc, đột phá đi thẳng vào hiện đại, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phát triển mạng đường sắt đối ngoại liên kết với các cảng biển và các quốc gia có cùng chung biên giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế; nhanh chóng phát triển mạng đường sắt đô thị làm nòng cốt trong vận tải công cộng tại các thành phố lớn, trước mắt ưu tiên Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Xây dựng và ban hành cơ chế khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư và kinh doanh vận tải đường sắt, phấn đấu thu hút vốn ngoài ngân sách cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt ít nhất 10% (đến năm 2020) và 20% (đến năm 2030) tổng vốn đầu tư. Phấn đấu đến năm 2020, giao thông vận tải đường sắt cần chiếm tỷ trọng tối thiểu 13% về nhu cầu luân chuyển hành khách và 14% về luân chuyển hàng hóa trong tổng khối lượng vận tải của toàn ngành GTVT, trong đó vận tải hành khách đô thị bằng đường sắt đạt ít nhất là 20% nhu cầu vận tải hành khách công cộng tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Giai đoạn đến năm 2030: đạt tỷ trọng 20% về nhu cầu luân chuyển hành khách, hàng hóa; đạt tỷ trọng 25% về nhu cầu vận chuyển hành khách công cộng tại các đô thị lớn...

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/kinh-te-xa-hoi/Phe_duyet_dieu_chinh_Quy_hoach_tong_the_phat_trien_GTVT_duong_sat_VN_den_nam_2020_tam_nhin_den_nam_2030/