Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Gốc

Ngày 14-11, tại Công văn số 1727/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa Chương trình hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn” được đưa vào danh mục dự án yêu cầu Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ viện trợ không hoàn lại với các nội dung được nêu tại mục 2 Công văn số 7933/BKH-KTĐN, ngày 29-10-2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/150602