Phê duyệt Hiệp định tài chính chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế

Gốc
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung Hiệp định Tài chính của chương trình "Hỗ trợ chính sách ngành y tế" trị giá hơn 39 triệu euro do Liên minh châu Âu (EU) viện trợ không hoàn lại.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ta ký Hiệp định Tài chính với đại diện có thẩm quyền của EU và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch, kết quả sử dụng khoản viện trợ.

Sau khi ký kết Hiệp định Tài chính, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam lập kế hoạch chi tiết sử dụng khoản tài trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

* Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý nội dung Thỏa ước tín dụng và Thỏa ước viện trợ cho Dự án "Hạn mức tín dụng của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) dành cho các Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ và thành phố Đà Nẵng" và giao lãnh đạo Bộ Tài chính ký kết các Thỏa ước này với đại diện có thẩm quyền của AFD.

Trung Đức

Tin nóng

Tin mới