(HNM) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 1-8 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch và phê duyệt hình thức sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức TP Hà Nội năm 2013 (Hội đồng).

Theo đó, Hội đồng sẽ do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Chủ tịch. Hình thức sát hạch thí sinh tiếp nhận không qua thi tuyển gồm: Thí sinh rút thăm câu hỏi, chuẩn bị câu trả lời bằng một bài viết trên giấy trong thời gian 60 phút; Hội đồng kiểm tra, sát hạch phỏng vấn trực tiếp thí sinh trong thời gian tối đa 15 phút, đánh giá, chấm điểm kết quả phỏng vấn theo thang điểm 100.