Phê duyệt kế hoạch xây lắp Dự án GTNT3 của tỉnh Hà Nam

Gốc
Bộ GTVT vừa phê duyệt kế hoạch xây lắp các công trình của tỉnh Hà Nam thuộc Dự án GTNT3. Theo đó, khối lượng thực hiện bao gồm đầu tư xây dựng 25 tuyến/38,83 km và 3 cầu/40,06 m. Thời gian thực hiện theo tiến độ chung của Dự án. Chi tiết...

Tin nóng

Tin mới