Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 952/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi quy hoạch là phần lãnh thổ tỉnh Hậu Giang với tổng diện tích tự nhiên là 1.621,71 km2, gồm tám đơn vị hành chính cấp huyện: thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và các huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Châu Thành và Châu Thành A.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 952/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi quy hoạch là phần lãnh thổ tỉnh Hậu Giang với tổng diện tích tự nhiên là 1.621,71 km2, gồm tám đơn vị hành chính cấp huyện: thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và các huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Châu Thành và Châu Thành A.

Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đánh giá đầy đủ các điều kiện, yếu tố và dự báo xu hướng, bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước tác động đến phát triển của tỉnh và khả năng cân đối, huy động các nguồn lực trong thời kỳ quy hoạch; đánh giá khả năng khai thác liên kết vùng, hợp tác các địa phương trong cả nước, trước hết là kết nối giữa tỉnh Hậu Giang với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nhất là kết nối hạ tầng liên vùng, cùng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các cân đối thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu... UBND tỉnh Hậu Giang căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tinh-hau-giang-607714/