(baodautu.vn) Theo Quy hoạch chi tiết Cụm sản xuất làng nghề tập trung Kiêu Kỵ (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm) vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, Cụm làng nghề sẽ có diện tích đất sản xuất khoảng 110.808m2.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra số liệu, hồ sơ quy hoạch theo đúng quy định; xác nhận hồ sơ bản vẽ; chủ trì phối hợp với UBND huyện Gia Lâm và UBND xã Kiêu Kỵ tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết, thực hiện. Quy hoạch sẽ góp phần xây dựng, hoàn chỉnh Cụm sản xuất làng nghề tập trung hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; xác định cơ cấu chức năng sử dụng đất với các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc cụ thể cho từng ô đất; tạo quỹ đất di chuyển cơ sở sản xuất hiện có ra khỏi khu vực làng xóm để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của khu vực làng nghề và cải thiện môi trường khu dân cư; thu hút lao động địa phương và vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương…