Ngày 1/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 6578/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Golden Palace A, tỷ lệ 1/500.

Phe duyet quy hoach khu do thi gan 40ha sat Trung tam Hoi nghi Quoc gia - Anh 1

Phe duyet quy hoach khu do thi gan 40ha sat Trung tam Hoi nghi Quoc gia - Anh 2

Khu chức năng đô thị Golden Palace A nằm tại các phường Mễ Trì và Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Khu chức năng đô thị Golden Palace A nằm tại các phường Mễ Trì và Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Quy mô diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 39,8ha.

Trong đó, khu công viên vui chơi giải trí có mật độ xây dựng ≤ 5%, tối đa 3 tầng hầm. Khu chức năng hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở…) có mật độ xây dựng ≤ 50%, tầng cao tối đa 45 tầng.

Khu tổ hợp khách sạn dầu khí Việt Nam thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Khu di tích (chùa Mễ Trì) và cây xanh, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sẽ được xác định theo dự án riêng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, tuân thủ quy định của Luật di sản văn hóa.

Khu đất trường học có mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao theo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành (chỉ tiêu cụ thể do cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận).

Quy mô dân số trong ranh giới nghiên cứu khoảng 9.180 người.

Công ty cổ phần đầu tư Mai Linh có trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Golden Palace A, tỷ lệ 1/500 theo đúng nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

UBND quận Nam Từ Liêm, UBND các phường Mễ Trì, Phú Đô có trách nhiệm tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Đầu tư Mai Linh trong quá trình triển khai lập quy hoạch để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và thời gian lập đồ án quy hoạch.

Châu Huệ