Phê duyệt quy hoạch thị trấn Chúc Sơn và huyện Thạch Thất

Gốc
(HNM) - UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chung thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ).

Theo đó, thị trấn được hình thành, phát triển trên cơ sở địa giới thị trấn Chúc Sơn hiện nay và các xã Phụng Châu, Tiên Phương, Ngọc Hòa, Thụy Hương, Phú Nghĩa (Chương Mỹ) và phường Biên Giang (Hà Đông). Quy mô quy hoạch 1.821ha, dân số đến năm 2030 là 4,5 vạn người. Thị trấn Chúc Sơn là trung tâm hành chính của huyện Chương Mỹ, phát triển theo mô hình sinh thái gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa địa phương.

UBND TP Hà Nội cũng vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chung huyện Thạch Thất, gồm 22 xã, 1 thị trấn, diện tích tự nhiên 18.459ha, quy mô dân số 648.000 đến 661.000 người. Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng huyện Thạch Thất thành đô thị khoa học công nghệ, giáo dục, kết hợp dịch vụ, du lịch, sản xuất nông nghiệp sinh thái, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và lao động của huyện Thạch Thất.

Tin nóng

Tin mới