Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định số 4205/QĐ-UBND về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Thanh Hóa.

Giáo viên tham gia tập huấn chương trình giáo dục phổ thông.

Theo đó, phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Thanh Hóa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh của các tác giả Nguyễn Phú Tuấn, Vũ Ngọc Khôi, Lưu Đức Hạnh, Lê Thị Bích Hồng và Bùi Thị Oanh; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành của pháp luật để tiến hành xuất bản, in ấn và phát hành tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Thanh Hóa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học.

Duy Sơn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/phe-duyet-tai-lieu-giao-duc-dia-phuong-lop-1-tinh-thanh-hoa/125360.htm