Phê duyệt thành lập tổ chức luật sư toàn quốc

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thành lập tổ chức luật sư toàn quốc - tổ chức xã hội-nghề nghiệp đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các luật sư và đoàn luật sư trong phạm vi cả nước.

Tin nóng

Tin mới