Phép thuật của thầy

Gốc
Bài thơ 'Phép thuật của thầy' để tri ân những thầy cô dạy dỗ em tại Trường Viết văn Nguyễn Du: nhà phê bình Hoàng Ngọc Hiến, nhà văn Văn Giá, nhà văn Phạm Việt Long, nhà phê bình Đỗ Lai Thúy, nhà phê bình Chu Văn Sơn, nhà thơ Vũ Quần Phương, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Lê Minh Khuê, nhà phê bình Đào Duy Hiệp, nhà phê bình Nguyễn Phượng, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, nhà thơ Trương Đăng Dung, nhà thơ Phạm Đức, nhà văn Khuất Quang Thụy, nhà văn Sương Nguyệt Minh, nhà văn Võ Thị Hảo, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhà mỹ học Đỗ Văn Khang, PGS.TS Hán Nôm Phạm Văn Khoái, GS-TS Trần Nho Thìn, PGS-TS Trương Sỹ Hùng, Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hậu...

Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô. Ảnh thethaovanhoa.vn

Bài thơ: Phép thuật của thầy

Vũ Gia Hà

Tình cờ qua ngõ nhà thầy

Bao nhiêu kỷ niệm găm đầy tim em

Nhớ hồi phấn trắng bảng đen

Lời thầy như những ngọn đèn trong đêm

Em rơi như hạt sương mềm

Thầy như là lá đỡ trên đất cằn

Nhiều lần em thấy ăn năn

Sao không thuộc hết lời răn của thầy

Tóc thầy bạc dáng lại gầy

Em còn khôi trắng như mây mới thành

Nhiều khi em nghĩ loanh quanh

Một mai cầu gẫy tan tành đò xưa

Em trôi lơ lửng giữa trưa

Như rùa ở biển gỗ sưa khó tìm

Đời em nho nhỏ cây kim

Gặp thầy được hóa gỗ lim đại ngàn

Thầy em không có đèn thần

Chỉ viên phấn trắng chẳng cần Mã Lương

Nhưng em từ cỏ tầm thường

Thành cây thuốc quý ven đường tỏa thơm.

Vũ Gia Hà

Hà Nội, 21/11/2019

Vũ Gia Hà

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/phep-thuat-cua- thay-73227