PHH: Asean Deep Value Fund nâng sở hữu lên 9.15%

Gốc
Kết thúc ngày 21/07, Asean Deep Value Fund đã mua thêm 192,600 cổ phiếu của CTCP Hồng Hà Việt Nam (HNX: PHH), nâng sở hữu lên 1,655,600 cp, ứng với tỷ lệ 9.15%.

Tài liệu đính kèm:
PHH_2015.7.27_756374f_phh1.jpg
PHH_2015.7.27_ac6da69_phh2.jpg
PHH_2015.7.27_41d8ad9_phh3.jpg

Thiên Minh

Tin nóng

Tin mới