Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

"Phi kỹ thuật": Nhân tố cốt lõi quyết định sự khác biệt

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo đánh giá của các chuyên gia về viễn thông, khi đổ tiền, của đầu tư vào hệ thống, đến một giai đoạn nhất định, các chỉ tiêu kỹ thuật của các mạng di động sẽ đạt đến mức gần sát nhau.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=69865