"Phí lưu hành ô tô, xe máy" hay "nói cho vui"?

Gốc
Các nước tiên tiến trên thế giới khi đưa ra bất cứ chính sách nào cũng phải nghiên cứu, điều tra, đánh giá tác động của chính sách đến kinh tế, xã hội. Thử hỏi Bộ Giao thông đã có nghiên cứu này hay chưa?

Tin nóng

Tin mới