Phiếm: Trơn mà không trơn

Gốc
Chuyện Ai Cập ngưng nhập cá da trơn của Việt Nam, Ai tui nghe cũng bực mình mấy tay đồng nghiệp quấn khăn bên ấy.

Tin nóng

Tin mới