Khối ngoại bán ra hàng hoạt các cổ phiếu có vốn hóa lớn như VIC, GAS, HPG, PVD và DPM. Nhưng nhờ giao dịch mua thỏa thuận gần 1,5 triệu cổ phiếu TLG đã đưa giá trị giao dịch khối ngoại vẫn giữ ở trạng thái tích cực khi mua ròng hơn 9 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 525 tỷ đồng và bán ra 518,5 tỷ đồng, chiếm 23% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tuy vậy, bên bán gần như áp đảo hoàn toàn về cường độ bán ròng .

VIC đứng đầu giá trị bán ròng với 38,8 tỷ đồng, tương ứng 922 nghìn đơn vị. Giảm nhẹ 0,24% cổ phiếu này đóng cửa ở mức 42.000 đồng/cổ phiếu.

Tích cực hơn, GAS giữ giá tham chiếu 57.400 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại cũng bán ra 485 nghìn đơn vị, tương ứng 28 tỷ đồng.

Các cổ phiếu khác cũng bị bán ra mạnh như HPG (481 nghìn đơn vị), PVD (708 nghìn đơn vị), DPM (549 nghìn đơn vị), KBC (680 nghìn đơn vị) và MSN (124 nghìn đơn vị).

Phien 19/1: Thoa thuan gan 1,5 trieu TLG can lai khoi ngoai xa hang bluechips - Anh 1

Bên mua, khối ngoại mua thỏa thuận gần 1,5 triệu cổ phiếu TLG, tương ứng 142,2 tỷ đồng. Cổ phiếu này không có giao dịch qua sàn trong phiên hôm nay.

Các cổ phiếu còn lại cũng được mua vào như CTD (124 nghìn đơn vị), VNM (152 nghìn đơn vị), VHC (54 nghìn đơn vị), PC1 (70 nghìn đơn vị) và CTG (114 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, tăng nhẹ giá trị giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 17,5 tỷ đồng và bán ra 14,8 tỷ đồng.

Hồi phục mạnh, VND tăng 6,7% lên 12.800 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại mua vào 139 nghìn đơn vị, tương ứng 1,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, các mã khác cũng được mua vào nhẹ như DBC (24 nghìn đơn vị), PHC (40 nghìn đơn vị), PVC (57 nghìn đơn vị) và BCC (27 nghìn đơn vị).

Bên bán, khối ngoại bán ra không đáng kể các mã MAS, DGC, SLS và VCS.

Mai Hương