Đội ngũ phát triển Mozilla Firefox đã có những động thái khá nhanh chóng để chống lại những mối nguy hại có thể tác động đến trình duyệt Web Firefox của họ bằng việc sắp sửa tung ra phiên bản Firefox 3.0.8.