TTO - Sau khi Trojan Horse nhiều lần mượn tay QuickTime media player để tấn công người sử dụng, Apple đã nhanh chóng vào cuộc để tạo phiên bản Update 7.3 của phần mềm này.