Với kỹ thuật "khuếch đại hấp dẫn", các nhà thiên văn học đã phát hiện một phiên bản nhỏ hơn của hệ Mặt trời cách trái đất 5.000 năm ánh sáng. Đây là hệ thống hành tinh đầu tiên thực sự giống hệ Mặt trời, với các hành tinh lớn xoay quanh những hành tinh nhỏ hơn.