(CafeF) - VN-Index xuống gần 282 điểm. Hastc-Index 3 lần không thể xuyên thủng mốc 100. Giao dịch tăng mạnh trên hai sàn với sự đổi ngôi dẫn dắt thị trường của các cổ phiếu.