Phiên họp Chính phủ tháng 3: Cho ý kiến vào nhiều Dự án Luật quan trọng

Gốc
Trong hai ngày 26 - 27/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, tập trung cho ý kiến và thông qua nhiều dự án Luật quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội để trình Quốc hội

Tin nóng

Tin mới