Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phiên họp thứ 4 Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%, cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84%, cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ Quốc hội khóa VI trở lại đây; trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cũng cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV)… Cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản này trước khi trình UBTVQH và Quốc hội.

PHAN PHƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_245878_phien-hop-thu-4-tieu-ban-nhan-su-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia.aspx