Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 14-6 đến 15-6

Tối 11-6, Văn phòng Quốc hội thông tin cho biết, Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14-6 đến ngày 15-6, tại Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định một số vấn đề quan trọng.

Quang cảnh buổi họp.

Tối 11-6, Văn phòng Quốc hội thông tin cho biết, Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14-6 đến ngày 15-6, tại Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định một số vấn đề quan trọng.

Trong đó, Ủy ban Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội; Xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV;

Cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Thỏa thuận cam kết và Bảo lãnh của Chính phủ; Cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm 2021;

Tiếp tục cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm 2021…

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (nếu đủ điều kiện).

SONG LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/phien-hop-thu-57-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-dien-ra-tu-ngay-14-6-den-15-6-650305/